Tag archive

yaşayan cellatlar

Geçmişten Günümüze Cellatlar ve İdamlar

Geçmişten Günümüze Cellatlar ve İdamlar

Celladın yağlı ipinin sara hastalarına iyi geldiğine inanıldığından, bazı çingenelerin sırf bu ipleri elde edebilmek için İstiklal Mahkemeleri döneminde cellatlığı kabul ettiği olurdu. Osmanlı döneminde idam mahkumu bir kişinin yağlı urganı, asılma anında koparsa bunu ilahi bir mesaj olarak kabul ederler, cezaya haksız yere çarptırıldığına inanılır, hatta çoğu zaman da mahkumlar affedilirdi. İdamlıkları bu yolla…

Başa Dön