Tag archive

türkiye’de ilk televizyon yayını nerede yapılmıştır

Türkiye’de Televizyon Kaç Yılında Kuruldu?

Türkiye'de Televizyon

Türkiye’de Televizyon – 1935’de İTÜ’de kurulan Muhabere Bölümünde Telgraf ve Telefon Muallimliği, 1938’de Telsiz Muallimliği, 1944’de Yüksek Frekans Tekniği profesörlüğü yapan öğretim üyesi Mustafa Santur, bu yeni icat hakkındaki gelişmeleri takip edebilmek ülkeyi de bu teknolojiyle tanıştırabilmek amacıyla 1948 yılında bir Avrupa gezisi planlar. Bu yıllarda, harp şartlarından dolayı radyo alıcıları dahi ülkemizde sınırlı sayıda…

Başa Dön