Tag archive

ilk tv yayını hangi üniversite

Türkiye’de İlk Televizyon Yayını

image (1)

1935’de; İTÜ’de yeni kurulan Muhabere Bölümünde Telgraf ve Telefon Muallimliği, 1938’de Telsiz Muallimliği, 1944’de Yüksek Frekans Tekniği profesörlüğü yapan öğretim üyesi Mustafa Santur, bu yeni icat hakkındaki gelişmeleri takip edebilmek amacıyla 1948 yılında bir Avrupa gezisine çıkar. Bu yıllarda, harp şartlarından dolayı radyo alıcıları dahi ülkemizde sınırlı sayıda mevcuttur. Konu hakkındaki ilk resmi girişimini, İTÜ Elektrik Fakültesi…

Başa Dön