Tag archive

ibrahim müteferrika nasıl öldü

İbrahim Müteferrika ve Matbaacılığımız Üzerindeki Etkisi

Detaylarla boğulmayalım; Lale Devrinin meşhur sadrazamlarından meşhur Damat İbrahim Paşa, o vakitlerde başkent İstanbul’da bir matbaa kurmak isteyen Said Mehmet Efendi ile İbrahim Müteferrika’yı bu işte birlikte çalışmaları için vazifelendirir. Mehmet Efendi, dönemin Fransa Elçisi Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in oğludur ve izni koparmaları da zor olmaz. Aslen devşirme olan İbrahim Müteferrika 1726 senesinde Matbaanın Gerekleri başlıklı…

Başa Dön