Geçmişten Günümüze Hüllecilik

Hülle ve Hüllecilik Konusu

İslam hukuku terimi olarak kaynaklarda rastlayabileceğimiz hülle; üç talak verilerek boşanmış bir kadının, eski kocasına tekrar dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usulüne göre nikahlanıp, ölüm yahut boşanma ile bu ‘kağıt üzerindeki’ evliliğin sona ermesi ve kadının eski kocasına helal hale gelmesi demektir.

Meşru ve gayrimeşru halleriyle yapılmaktadır. İslam’da boşama yetkisi sadece erkekte bulunur. Yüce Allah (CC), erkeklere boşamak hakkını verdiyse de, haklarını gelişi güzel kullanmamaları ve kadınların erkeğin elinde oyuncak olmaması için, erkeklere bu hülle zilletini yüklemiştir.

İslam’a göre bir erkek, eşini üç talakla boşadıktan sonra, artık o kadınla evlenmesi helal olmaz ve ancak belli şartlar sağlandıktan sonra mümkündür.

Özetle; dayanağı ayet ve hadisler olan hülle, üç talakla boşanılan eş ile tekrar evlenebilmek için, o kadını rızasıyla başka bir erkekle nikahlayıp, bir geceliğine zifafa sokması demektir. Detaylı bilgiler arayanlar için bir link paylaşmak isterim.

Kur’an-ı Kerim’de; boşamanın iki defa olduğu, bunun sonrasında, ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermek gerektiği ifade edildikten sonra (el-Bakara, 2/229) bir sonraki ayette şöyle buyrulur:

“Yine erkek, karısını (üçüncü defa olarak) boşarsa, ondan sonra kadın kendinden başka bir erkeğe nikahlanıp varıncaya kadar ona helal olmaz. Bununla beraber, eğer bu yeni koca da onu boşarsa onlar (birinci koca ile aynı kadın) Allah’ın sınırlarını ayakta tutacaklarını zannederlerse (iddet bittikten sonra tekrar) birbirine dönmelerinde her ikisi hakkında bir sakınca yoktur” (el-Bakara, 2/230).

Meşru bir hüllenin şartları şu şekilde sağlandıktan sonra bir erkeğin üç defa boşadığı karısıyla yeniden nikahı mümkündür:

  1. Bir defada yahut ayrı vakitlerde üç kere boşanan kadın iddetini tamamlayacak.
  2. Bundan sonra, başka bir erkekle, sahih nikahla evlenecek .
  3. Evlendiği ikinci kocasıyla zifaf meydana gelecek.
  4. Ölüm veya boşama suretiyle bu ikinci evlilik sona ermiş bulunacak.
  5. Kadın, ikinci kocadan olan iddetini tamamlamış olacak.

Hüllecilik Nedir?

Hülle için, hile yoluna gidenler olmuş, iddet süresini beklemeden evlenmek caiz görülmemiş iken, nikah yapanlara rastlanmıştır. Gece evlenip sabahına boşayacak kiralık adamlar aramışlardır.

İslam’da böyle geçici nikah yoktur. Biri ile anlaşıp bu gece evlen, yarın boşarsın diye bir anlaşmaya gitmek, yani belli bir süreliğine evlenmek sahih değildir.

Peygamber efendimiz (SAV), hülleciyi kiralık teke olarak vasıflandırıp şu şekilde buyurur: (Hülle yapana da, yaptırana da Allah lanet etsin.) [İbni Mace, Taberani, Hâkim, Beyheki]

1979'da İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri mezunu olan yazar, Vatan gazetesinde başladığı kariyerinin ardından farklı görevler üstlendi, özel kurumlarda yöneticilik yaptı. Online gazetecilik eğitimini BBC'de tamamlayan, 2008'den itibaren dijital dünyanın içinde yer alan Görkem CAN; kişi ve kurumların faaliyetlerine destek oluyor, bilgi ve deneyimiyle yönlendirici rol oynuyor.

2 Yorum

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*